Toplantı 3 (İSPANYA)

Son toplantımız İspanya/İbi de gerçekleşti. Katılımcı ülkelerle birlikte proje hakkında değerlendirme yapıldı. Toplantı ile ilgili görseller; 
X